Zasady przyjazdów i wyjazdów z Polski

Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 15 marca po powrocie do Polski każdy jest zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Wyjątkiem są tylko osoby pracujące w strefie przygranicznej i zawodowi kierowcy.

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy).

Wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone. Wszystkie krajowe połączenia lotnicze są zawieszone.

Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski mają cudzoziemcy z wyjątkiem:

  • małżonków obywateli polskich,
  • dzieci obywateli polskich,
  • osób posiadających Kartę Polaka,
  • osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Nie ma ograniczenia dotyczącego wyjazdu z Polski autobusem lub samochodem.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey