Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora IFiS PAN z dn. 15.07.2020 r. w sprawie organizacji pracy

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey