Zapytanie ofertowe: Stworzenie i wdrożenie oprogramowania do ewidencji dorobku naukowo-badawczego i oceny pracowników naukowych

Postępowanie nr 2/2023, zapytanie ofertowe:

Opis przedmiotu zamówienia: Stworzenie i wdrożenie oprogramowania (systemu), własnego lub udostępnianego przez podmiot trzeci, łączącego funkcję ewidencji dorobku naukowo- badawczego i systemu oceny pracowników naukowych Zamawiającego.

Oferty należy złożyć z użyciem środków komunikacji elektronicznej na adres: zamowienia@ifispan.edu.pl
Termin złożenia oferty: do 28.07.2023

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie BIP IFiS PAN


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey