Zapytanie ofertowe: Stworzenie i utrzymanie portalu i aplikacji do przesyłania danych z kont i mediów społecznościowych

Postępowanie nr 3/2024, zapytanie ofertowe:
Stworzenie i utrzymanie portalu i aplikacji do przesyłania danych z kont i mediów społecznościowych

Zamówienie dotyczy:
stworzenia portalu internetowego do przesyłania i zarządzania danymi udostępnianymi przez respondentów i zawierających dane z mediów społecznościowych takich jak Facebook i Google (komponent 1);
stworzenie aplikacji przygotowującej wyżej wymienione dane z mediów społecznościowych do wysłania na portal (komponent 2).

Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy nadsyłać na adres kierownika projektu, tj. prof. Artura Pokropka (artur.pokropek@gmail.com), na adres mailowy: oraz z kopią do wiadomości skierowaną do dr Marii Flakus (maria.flakus@ifispan.edu.pl) w terminie do 11 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00.

Ofertę należy złożyć w postaci (w wersji) elektronicznej, przesłanej na w/w adresy e-mail. Wykonawca może być zobowiązany do złożenia oferty w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem tylko, jeżeli treść oferty będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie https://ifis_pan.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-ofertowe-nr-3-2024.html


Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey