W komunikacie MEiN zamieszczono informację, że subwencja na rok 2023 dla IFiS PAN jest powiększona o kwotę ponad 800 tysięcy złotych przeznaczoną na wymagane prawem podwyżki płac minimalnych w nauce

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniu 15. czerwca w komunikacie MEiN zamieszczono informację, że subwencja na rok 2023 dla IFiS PAN jest powiększona o kwotę ponad 800 tysięcy złotych przeznaczoną na wymagane prawem podwyżki płac minimalnych w nauce, których musieliśmy dokonać. Minister pierwotnie nam tej kwoty nie przyznał.

Dziękujemy wszystkim, których działania przyczyniły się do przyznania nam w końcu należnej kwoty. Dziękujemy za solidarność wielu instytucjom i środowiskom nauki, wielu osobom. Dziękujemy Prezesowi PAN za wsparcie wyrażone w Jego oświadczeniach oraz Prezesowi PAN i Kanclerzowi za ofertę pożyczki finansowej. Pani profesor Ewie Łętowskiej dziękujemy za przygotowanie precyzyjnego planu działań administracyjno-prawnych, który zaczęliśmy realizować. Paniom posłankom Kamili Gasiuk-Pihowicz i Joannie Jaśkowiak dziękujemy za złożone interpelacje poselskie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w sumie przekazali do teraz 48 913, 30 złotych darowizn. Czujemy się w obowiązku zwrócić te pieniądze darczyńcom, z racji szczupłości naszych sił księgowych ten proces może trochę potrwać, za co przepraszamy.

Doświadczyliśmy wiele dobra. Jesteśmy świadomi, że mamy wobec tego wielkie zobowiązanie wobec środowiska akademickiego i opinii publicznej. Pracując jak najlepiej będziemy starać się z tego zobowiązania wywiązywać.

Dobitnie przekonaliśmy się, że mobilizacja, solidarność, presja środowiska i konkretne działania administracyjno-prawne mają sens i przynoszą skutek. To najcenniejsza lekcja, jaka płynie dla nas z tych wydarzeń.

Dziękujemy wszystkim!
Andrzej Rychard
Dyrektor IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey