Uchwała Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie Ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022

29 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, przyjętą trzy dni wcześniej przez Sejm RP, Ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 20072022. Na mocy ustawy Komisja ta, działająca jako organ władzy ustawodawczej, będzie mogła decydować o czasowym odebraniu wskazanym osobom prawa do sprawowania funkcji publicznych. Tym samym uzyska ona kompetencje niezawisłych sądów. Jest to głębokie naruszenie zasady trójpodziału władzy, która stanowi jeden z fundamentów demokracji. Uchwalenie ustawy w roku wyborczym rodzi uzasadnione obawy, że będzie ona wykorzystana przez rządzących do walki politycznej.

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tej niebezpiecznej ustawy. W naszym przekonaniu uderza ona w zasady demokratycznego państwa prawa, i tak już nadwątlone przez liczne działania obecnie rządzących.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey