Uchwała Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie wypowiedzi prof. Henryka Domańskiego w TV Republika z dnia 27 kwietnia 2023 roku, dotyczących prof. Barbary Engelking

W wywiadzie udzielonym 27 kwietnia 2023 roku TV Republika prof. Henryk Domański, pracownik IFiS PAN, wypowiedział się szeroko na temat prof. Barbary Engelking, kierowniczki Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, i jej działalności badawczej. Prof. Domański, który nie jest specjalistą w dziedzinie historii Zagłady, zakwestionował kompetencje i rzetelność naukową prof. Engelking, nie podając przy tym żadnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny. Co więcej, odnosząc się do wywiadu, jaki 19 kwietnia 2023 prof. Engelking udzieliła telewizji TVN24 – w wywiadzie tym w sposób wyważony, lecz krytyczny mówiła ona o postawie ludności etnicznie polskiej wobec Zagłady Żydów – prof. Domański stwierdził, że „jeżeli ktoś coś takiego mówi, można by powiedzieć, może z pewnym uproszczeniem, nie jest Polakiem.”

Wyrażając satysfakcję z działań Komisji Dyscyplinarnej IFiS PAN w tej sprawie, Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN odcina się od wypowiedzi prof. Domańskiego i z całym zdecydowaniem ją potępia. Naszym zdaniem, niedopuszczalne jest bezpodstawne  dezawuowanie uznanej uczonej oraz wykluczanie kogokolwiek ze wspólnoty narodowej. Wypowiedź prof. Domańskiego – budzącą skojarzenia z najczarniejszymi kartami historii Polski – uważamy za niegodną pracownika naszego Instytutu czy jakiegokolwiek uczonego.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey