POLSKIE BADANIE PANELOWE teraz w terenie

Polskie Badanie Panelowe przeprowadzane jest przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) co pięć lat od 1988 roku. Obecna, ósma edycja, zwana badaniem POLPAN, rozpoczęła się w grudniu 2023 roku, a skończy się w maju 2024 roku. Są to badania polegające na odbyciu rozmów (wywiadów) o warunkach życiowych i poglądach na sprawy społeczno-polityczne z wylosowanymi (w przeszłości lub dla tej edycji) osobami.

Ankieterzy reprezentują Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN. Informacje dla uczestników badania, wraz z apelem autorów,  są zamieszczone na stronie https://polpan.org/pl/dla-uczestnikow-badania/     

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey