THE RUSSIAN REVOLUTION AND THE HISTORY OF IDEAS, 8-10 November

Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN zapraszają do udziału w konferencji REWOLUCJA ROSYJSKA A HISTORIA IDEI, która odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Tematem konferencji, organizowanej w mijającą w tym roku setną rocznicę rewolucji rosyjskiej, stanie się  szeroko rozumiany kontekst ideowy tego wydarzenia, inicjującego – wedle określenia Anny Achmatowej – „prawdziwy, a nie kalendarzowy wiek XX”, w tym wpływ rewolucji na historię intelektualną Europy, w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżnionym obszarem tematycznym będzie aspekt polski tego zjawiska, a zwłaszcza fenomen Warszawskiej Szkoły Historii Idei, która w znanym nam kształcie nie zaistniałaby bez rosyjskiej rewolucji, wyznaczającej w znacznej mierze horyzont jej refleksji. Zgodnie z tradycjami Szkoły rozważania z zakresu historii idei stanowiłyby pretekst do poszukiwania odpowiedzi na pytania bardziej fundamentalne: o mechanizmy rewolucji w ogóle, o historyczne dziedzictwo rewolucji rosyjskiej czy też jej religijny i moralny sens.

Organizatorami konferencji są: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei, forum współpracy stworzone z myślą o badaniach nad dziedzictwem tej formacji, jednej z najważniejszych w historii nowoczesnej polskiej humanistyki, oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, z którym do końca lat sześćdziesiątych związani byli główni przedstawiciele Szkoły, m. in. Bronisław Baczko, Leszek Kołakowski i Andrzej Walicki.

Konferencja stanowi jedno z zadań projektu “Warszawska Szkoła Historii Idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenia, zawierające abstrakt wystąpienia do 1000 znaków, w języku polskim, rosyjskim lub angielskim i skrócony biogram, prosimy nadsyłać do 15 maja 2017 na adres archidei@ifispan.waw.pl.

O włączeniu propozycji referatu do programu poinformuje do 30 maja 2017 r. komitet organizacyjny konferencji w składzie: Natalia Danilkina (Dutch Research School of Philosophy), Janusz Dobieszewski (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Gniazdowski (IFiS PAN), Paweł Grad (Szkoła Nauk Społecznych), Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku), Andrzej Leder (IFiS PAN), Sławomir Mazurek (IFiS PAN), Andrzej Waśkiewicz (Uniwersytet Warszawski).

Osobom spoza Warszawy organizatorzy konferencji zapewniają hotel.

Program konferencji: The Russian Revolution and the History of Ideas

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey