Test dla Europy: Ciężar przeszłości wobec tego, co konieczne w przyszłości

Na taki temat, 11 października 2019 roku, Polska Akademia Nauk, przy współpracy z IFiS PAN, organizuje w Pałacu Staszica w Warszawie międzynarodową konferencję. Jest to kolejna debata w serii, jaką przed trzema laty zainicjowała ALLEA – Federacja Europejskich Akademii Nauk
https://www.allea.org/europe-on-test-narratives-of-union-and-disunion/.

Wezmą w niej udział, obok polskich socjologów, politologów i historyków, wybitni badacze problematyki europejskiej z siedmiu krajów. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.
Całodniowa dyskusja będzie koncentrować się na roli pamięci zbiorowej w społeczeństwach Europy tworzących europejską wspólnotę – Unię Europejską. Pamięć zbiorowa narodów uczestniczących w integracji europejskiej jest czynnikiem bardzo wrażliwym, który może być łatwo wykorzystany dla mobilizacji elektoratów przez krótkowzrocznych, bezwzględnych przywódców politycznych w ich dążeniu do władzy. Tymczasem, przeszłość może ważyć na tworzeniu przyszłości. Taki wpływ jest wspólny wszystkim społeczeństwom i państwom, choć tym co z przeszłości kształtuje ich widzenie Europy jest najczęściej co innego.
Większość państw, z tych które weszły do Unii Europejskiej 15 lat temu, ma za sobą wieloletnią zależność od Związku Radzieckiego i narzucony na wiele lat opresyjny system polityczny. Ponadto, niektóre z nich mają stosunkowo niedługą historię państwowości, podczas gdy Polska doświadczyła w swojej historii wieloletniej nieobecności na mapie Europy w wyniku skoordynowanych działań państw ościennych.
Z kolei, wśród tzw. „starych” państw członkowskich są takie, w których można dostrzec nostalgię za imperialną przeszłością kolonialną. Inne natomiast ciągle zmagają się z poczuciem winy związanym z odpowiedzialnością za wojny 20 wieku.
Nie ulega wątpliwości, że przeszłość – w różnym stopniu i na różne sposoby – formuje zarówno tożsamość narodową Europejczyków jak i ich wizje wspólnej europejskiej przyszłości. Konferencja pozwoli spojrzeć na problemy z tym związane z różnych punktów widzenia.

Dalsze informacje i rejestrację na konferencję zapewnia strona internetowa konferencji: https://konferencja.pan.pl/europeontest/

The program of the conference (do pobrania)

09.30 – 10.00 Registration
Official opening

10.00 – 10.05 Welcome address by Prof. Stanisław Filipowicz, Vice-President of the Polish
Academy of Sciences
10.05 – 10.15 Welcome address by Prof. Antonio Loprieno, President of ALLEA
10.15 – 10.25 Musical accent for the start

Session 1 The role of history and collective memories of the past in making the European polity (Chair: Dariusz Stola)

10.30 – 10.50 Lecture by Anton Pelinka
10.50 – 11.35 Panel: Marcin Król, Joanna Kurczewska, Peter J. Verovšek
11.35 – 12.00 Discussion
12.00 – 12.30 Coffee break

Session 2 European identity as a key to overcoming historical tensions (Chair: Joanna Fomina)

12.30 – 12.50 Lecture by Krzysztof Pomian
12.50 – 13. 35 Panel: Józef Niżnik, Andrzej Rychard, Ruth Wodak
12.35 – 14.00 Discussion
14.00 – 15.00 Lunch

Session 3 European interests as a shared responsibility (Chair: Maciej Kisilowski)

15.00 – 15.20 Lecture by Claus Offe
15.20 – 16.05 Panel: György Lengyel, Artur Nowak-Far, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,
16.05 – 16.30 Discussion
16.30 – 17.00 Coffee break

Session 4 Conclusions. Toward European solidarity in meeting the challenges and shaping the future (Chair: Jacek Kucharczyk)

17.00 – 17.20 Lecture by Virginie Guiraudon
17. 20 – 18.05 Panel: Michał Boni, Bogdan Góralczyk, Heather Grabbe
18.05 – 18.30 Discussion
18.30 – 18.40 Closing words


Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey