Tajwańskie stypendia dla studentów i badaczy z Ukrainy

Program jest współfinansowany przez Academia Sinica (AS) i Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST), Tajwan.

  1. STUDENCI: studiów licencjackich, studiów magisterskich i studiów doktoranckich*

Liczba stypendiów: do wyczerpania miejsc

Mogą aplikować: obywatele Ukrainy

Dziedziny: (1) nauki humanistyczne i społeczne, (2) matematyka i nauki fizyczne i (3) nauki o życiu

W ramach stypendium pokryte będą koszty:

  1. bilety lotnicze (podróż w obie strony)
  2. zakwaterowanie
  3. wydatki na życie (NT$15,000/miesiąc dla studentów studiów licencjackich; NT$20,000/miesiąc dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich)

Czas trwania: 3 miesiące (z możliwością przedłużenia)

  1. BADACZE ze stopniem doktora*

Liczba stypendiów: 15                     

Mogą aplikować: obywatele Ukrainy przebywający obecnie w Polsce i w Ukrainie

Dziedziny: (1) nauki humanistyczne i społeczne, (2) matematyka i nauki fizyczne i (3) nauki o życiu

W ramach stypendium pokryte będą koszty:

  1. bilety lotnicze (podróż w obie strony)
  2. zakwaterowanie
  3. wydatki na życie (at least NT$66,950/month)

Czas trwania: 3 miesiące (z możliwością przedłużenia)

*Wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na krótką rozmowę kwalifikacyjną online.

* Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce będzie wspierać wybranych kandydatów w procedurze uzyskania wizy.

Więcej szczegółów na stronie internatowej PAN informacje lub w wersji angielskiej na stronie Taiwan Scholarships for Ukrainian Students and Scholars (pan.pl).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey