Społeczne doświadczenie pandemii w perspektywie badań jakościowych

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej

Zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

„SPOŁECZNE DOŚWIADCZENIE PANDEMII W PERSPEKTYWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH”

Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72

14 października 2022 r.

Konferencję objęło swoim patronatem Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Ostatnie dwa lata stanu epidemii w Polsce to szczególny czas w życiu społecznym. Towarzyszyły mu liczne i złożone procesy adaptacji do nowych warunków zarówno jednostek czy rodzin, jak i instytucji publicznych. Był to jednocześnie okres intensywnych badań nad zmianami zachodzącymi pod wpływem pandemii.

Od pierwszych dni pandemii środowisko badaczy jakościowych gromadzi cenne doświadczenia badawcze i ważne dane na temat toczących się procesów społecznych. Jednocześnie rezultaty badań w znacznej mierze pozostają rozproszone, a specyfika stosowanej metodologii sprawia, że zarówno proces gromadzenia danych, jak i ich analizy trwają znacznie dłużej niż w przypadku wielu badań ilościowych, których efekty są prezentowane nierzadko niemal natychmiast. W naszej opinii dane jakościowe oferują również odmienną perspektywę oraz dostęp do innego typu danych badawczych, a także pozwalają dotrzeć do aspektów rzeczywistości społecznej niedostępnych lub trudno uchwytnych w przypadku zastosowania wyłącznie narzędzi ilościowych. Z tych powodów jesteśmy  przekonani, że już teraz warto szerzej prezentować i dyskutować na temat praktyki terenowej, zgromadzonych zasobów, a także wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się badacze wykorzystujący w swoich pracach ten specyficzny zasób.

Celem konferencji jest debata nad rezultatami badań poświęconych społecznym skutkom pandemii, uzyskanych w badaniach jakościowych. Dyskusja będzie koncentrowała się wokół trzech grup zagadnień:

  1. przemiany relacji społecznych, w tym w kontekście stylów życia, przemian środowiska pracy, kapitałowu społecznego i zaufania, stosunku do “pandemicznych” norm prawnych i in.;
  2. przemiany relacji społecznych, w tym w kontekście stylów życia, przemian środowiska pracy, kapitałowu społecznego i zaufania, stosunku do “pandemicznych” norm prawnych i in.;
  3. przemiany relacji społecznych, w tym w kontekście stylów życia, przemian środowiska pracy, kapitałowu społecznego i zaufania, stosunku do “pandemicznych” norm prawnych i in.;

Zachęcamy do udziału w konferencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja planowana jest jako wydarzenie, które odbędzie się w formie tradycyjnej. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt.
e-mail: pandemia@ifispan.edu.pl

Materiały do pobrania :

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey