Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 26 lutego 2024 r., o godz. 15.00:

dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW (WNPiSM UW) wygłosi referat pt.

Granice (i pogranicza) jako zasób: Interpretacje, inspiracje i delimitacje

Komentatorzy: prof. dr hab. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr Stefan M. Marcinkiewicz (UWM)

Prowadząca seminarium: prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Link do wydarzenia: https://zoom.us/j/94551221359?pwd=OXJEeWtIMkdlbm1iWFhLY3N6Rnkxdz09

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Wystąpienie będzie oparte zarówno na doświadczeniach biograficznych, codzienności przeżywanej od kilku dziesięcioleci na granicach i pograniczach, jak również powiązanej z tym aktywności badawczej własnej jak i kolegów i koleżanek.

Jakie to są granice i pogranicza (dla uproszczenia dalej pogranicza)?

 • pogranicze polsko-niemieckie:
 • pogranicze polsko-europejskie-rosyjskie (obecnie raczej już pogranicze między cywilizacją zachodnią a russkim mirem);
 • pogranicze między centrum a peryferiami (np. między małym miastem a tzw. wielkim światem czy w obrębie danej semiosfery);
 • pogranicze między peryferiami a peryferiami (np. przemyt na granicy polsko-rosyjskiej,  małe ruch graniczny, dawniej przemyt na granicy);
 • pogranicze polsko-polskie (między Mazurami a Kurpiami, Mazowszem Wschodnim;
 • pogranicze między realnym socjalizmem a formacją kapitalistyczną;
 • pogranicze między Krainą Jezior a “resztą świata” (własne doświadczenie biograficzne);
 • pogranicza czy raczej granice w pandemii;
 • pogranicze między modernizacją a ekologizacją;
 • pogranicze między naukami przyrodniczymi (tutaj: hydrobiologia i limnologia a naukami społecznymi i humanistycznymi (tutaj” socjologia, antropologia, etnografia wielostanowiskowa, ekologia polityczna).

Postawiona zostanie hipoteza, że pogranicze jest przede wszystkim zjawiskiem temporalnym, a przestrzeń jest korelatem. Jakie to ma konsekwencje poznawcze?

Omówione zostaną wybrane sposoby bycia na pograniczu, nadawania mu sensu oraz gospodarowania zasobami (tłusty druk):

 • Mitologizacja (rzekomo wielki potencjał pogranicza);
 • Egzotyzacja (“jest fajnie”, historia i współczesność jako anegdota);
 • Adaptacja (w tym subinstytucjonalizacja);
 • Banalizacja codzienności na pograniczu;
 • Neotradycjonalizacja;
 • Okcydentalizacja jako (przewrotny) wyraz wrażliwości postkolonialnej.
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey