Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 29 stycznia 2024 r., o godz. 15.00:

dr hab. Marcin Dębicki, prof. UWr. wygłosi referat pt.

Trzy i pół dekady pograniczy III RP i rodzimej socjologii pogranicza (1989–2024) – ontologicznie, instytucjonalnie, panoramicznie. Próba bilansu

Komentatorzy: dr hab., prof. UŚ Barbara Grabowska, dr hab., prof. AGH Dariusz Wojakowski, dr Wojciech Opioła (Uniwersytet Opolski)
Prowadząca seminarium: prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Link do wydarzenia: https://zoom.us/j/92502242444?pwd=dS9sQ0hNSWE5Y0hzU3I1eG40ck50UT09

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Wystąpienie jest próbą panoramicznego spojrzenia na kilka ostatnich dekad funkcjonowania, osiągnięć i dylematów socjologii pogranicza w Polsce, przy zastrzeżeniu, że interesować mnie będą pogranicza wyłącznie w znaczeniu państwowo-terytorialnym. W szczególności zajmę się trzema kwestiami. Po pierwsze – podstawami ontologicznymi tej subdyscypliny w mniej więcej pierwszym ćwierćwieczu III RP: kwestiami tożsamościowymi socjologii pogranicza, osiągnięciami koncepcyjno-pojęciowymi, dorobkiem publikacyjnym, a także instytucjonalnymi ramami jej funkcjonowania (główne ośrodki i ich kierunki badawcze). Po drugie, spróbuję pokazać przekształcenia, jakie dokonują się w odniesieniu do obszarów zasygnalizowanych powyżej w ostatnich kilku latach: wyłanianie się nowych obszarów badawczych, wiążące się z tym dylematy tożsamościowe subdyscypliny, a także szanse i wyzwania związane z jej postępującą interdyscyplinarnością i umiędzynarodowieniem. Po trzecie, sięgając do warstwy praktycznej (empirycznej), chciałbym wskazać na wybrane zjawiska, które wydają się stanowić o pewnej odrębności poszczególnych polskich pograniczy. W ogólnym zamyśle, wystąpienie ma stanowić zaproszenie do sporządzenia bilansu kilku dekad istnienia tej subdyscypliny w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey