Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 18 grudnia 2023 r., o godz. 15.00:

dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH pt. wygłosi referat pt. POGRANICZE POLSKO-UKRAIŃSKIE WOBEC PRESJI WOJNY

Komentatorzy: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB (IS UwB), prof. dr hab. Sławomir Łodziński (WS UW), prof. Jacek Kurczewski (ISNS UW)

Prowadząca seminarium: prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Link do wydarzenia: prosimy zgłaszać się po link na publicrelations@ifispan.edu.pl

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

 Przedmiotem wystąpienia jest próba ukazania pogranicza polsko-ukraińskiego – przeważnie w polskiej jego części – w kontekście ujmującym zarówno procesy „średniego trwania” (ostatnie 35 lat), jak i doświadczeń związanych z pełnoskalową agresją rosyjską na Ukrainę.

W perspektywie trzech i pół dekady swobodnych relacji polsko-ukraińskich oraz samoorganizacji społeczności lokalnych i mniejszościowych na pograniczu wystąpienie będzie akcentować następujące zagadnienia:

– specyfikę konstruktywistycznej i „autonomistycznej” koncepcji pogranicza, która została wypracowana w Polsce Wschodniej oraz konsekwencje jej popularności na pograniczu polsko-ukraińskim;

– procesy demokratyzacji relacji etnicznych na pograniczu połączone ze zmianą pokoleniową społeczności lokalnych i mniejszościowych;

– wątek granicy politycznej i relacji transgranicznych.

W perspektywie doświadczenia skutków agresji rosyjskiej przedstawiony zostanie problem zdolności społeczności pogranicza do rezylientnego reagowania na zagrożenia zewnętrzne.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey