Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 27 listopada 2023 r., o godz. 15.00:

dr hab. Kamilla Dolińska, prof. IS UWr, dr hab. Julita Makaro, prof. IS UWr

wygłoszą referat pt.

O NIEJEDNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ I PRZESTRZENNEJ POGRANICZA POLSKO-NIEMIECKIEGO

Komentatorzy: dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW, dr Łukasz Rogowski (UAM)
Prowadząca seminarium: prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Link do wydarzenia: https://zoom.us/j/94233418398?pwd=c1F2L1plYnVQbjgxZy9iZWxza3RDUT09

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Badania prowadzone na pograniczu polsko-niemieckim prowadzone od trzech dekad, czyli od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce, pokazują zmiany na nim zachodzące, dla których ważną zmienną była zmieniające swe funkcje granica państwowa. Wyniki badań prowadzonych w Zakładzie Socjologii Pogranicza IS UWr skłaniają do tego, by mówić o wyspowym charakterze pogranicza, co odnosi się zarówno do jego wymiaru geograficznego, jak i społecznego. Zaawansowanie budowania wspólnoty lokalnej przekraczającej granicę państwową szczególnie dostrzegalne jest w miastach podzielonych, nazywanych niegdyś „laboratoriami integracji europejskiej”, jak i w wewnętrznym zróżnicowaniu mieszkańców tych miast ze względu na posiadane przez nich zasoby i dyspozycje ważne z punktu widzenia życia na granicy.

O tytułowej niejednorodności społecznej i przestrzennej pogranicza polsko-niemieckiego mowa będzie przede wszystkim w oparciu o rezultaty dwóch projektów badawczych:

  • Miasta podzielone pogranicza polsko-niemieckiego (2010-2018), (De/Re)
  • Konstruowanie granic – narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej (OPUS NCN, 2019-2021)

Publikacje:

Kamilla Dolińska, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych, ZW Nomos, Kraków 2018

Elżbieta Opiłowska, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej: Słubice i Frankfurt nad Odrą oraz Cieszyn i Czeski Cieszyn, Scholar, Warszawa 2022 https://scholar.com.pl/pl/glowna/8762-narracje-o-miastach-podzielonych-w-europie-srodkowej-slubice-i-frankfurt-nad-odra-oraz-cieszyn-i-czeski-cieszyn.html

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey