Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 30 października 2022 r., o godz. 15.00

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Prof. dr hab. Andrzej Rychard (IFiS PAN) wygłosi referat na temat

Jaka Polska jest prawdziwa? System i ludzie

Komentatorzy: prof. dr hab. Andrzej Friszke (ISP PAN), dr hab. Andrzej Leder, prof. IFiS PAN

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt: Na jednym z publicznych spotkań wybitny działacz opozycji demokratycznej (tej sprzed 1989 i późniejszy polityk) odwołał się do poglądu, że dobra, obywatelska część dziedzictwa Solidarności nie jest w Polsce dominująca. Ten typ pytania – wątpliwości jest punktem wyjścia mych rozważań.

               Co najmniej dwoistość niekomunistycznych dziedzictw (bardziej i mniej liberalne, bardziej i mniej obywatelskie, bardziej i mniej otwarte i demokratyczne) jest faktem. Do pewnego stopnia jest to odzwierciedlone w polaryzacyjnym podziale politycznym, którego reprezentantami są KO/PO vs. PiS. Ten podział jest odzwierciedlony na poziomie strukturalnym. Tam jednak jest już bardziej odmiennością, a nie zawsze ostrym konfliktem. W tym sensie obie Polski i ich pośrednie odmiany są prawdziwe.

               Jedna z tez wystąpienia mówi, że do tej pory polska polityka lepiej reprezentowała tę Polskę konserwatywną. Zarazem „nie dostrzegała” przemian strukturalnych zwiększających obszar Polski modernizującej się. Będą przedstawione dane ilustrujące tę dynamikę strukturalną. Czy wybory to moment, w którym polityka zaczyna „doganiać” przemiany społeczne? Jeśli tak, dlaczego tak się stało?

               Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zmieniająca się polska obywatelskość, tradycyjnie uważana za słabą. A to już nie tylko „chałupnicze społeczeństwo obywatelskie” (Anna Giza-Poleszczuk), ale i rosnąca zdolność do formalnej instytucjonalizacji oraz do przekładania obywatelskości na działania polityczne. Zachodzi wypełnianie „próżni socjologicznej” Stefana Nowaka, która, o dziwo, ze smutnej diagnozy okresu komunizmu w programie PiS przekształciła się w stan pożądany (naród i rodzina jako dwie osie integracji społeczeństwa).

               Jednak zastane dziedzictwo rządów PiS mocno zinstytucjonalizowało Polskę konserwatywną. Będzie próba ukazania całościowości „systemu PiS” (od idei, przez instytucje do praktyk). Będzie opisany proces konsolidacji i dekonsolidacji hybrydowych struktur systemu.

               Rozważona będzie też kwestia, na ile obecny proces mobilizacji obywatelskości może być trwały, a na ile nastąpi powrót do politycznej demobilizacji sporej części społeczeństwa.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey