Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  on-line w  poniedziałek, 28 listopada r., o godz. 15.00.

Dr Marcin Galent (Instytut Europeistyki UJ) wygłosi referat

pt. EUROPA 2022. NA ZACHODZIE I WSCHODZIE ZMIANY.

Komentatorzy: prof. Józef Niżnik (IFiS PAN), dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ, dr hab. Joanna Fomina (IFiS PAN), dr hab. Dariusz Gawin (IFiS PAN).

Po link do wydarzenia należy napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Wielka Recesja, systemowy kryzys strefy euro, pandemia a wreszcie odcięcie Europy od tanich surowców naturalnych, zmieniły istotnie relacje pomiędzy państwem a wolnym rynkiem i indywidualną odpowiedzialnością jednostki. Wszystko wskazuje na to, że w obliczu zmiany klimatu i szoku energetycznego Europejczycy stoją przed długim i bolesnym procesem transformacji społeczno-gospodarczej. W takim momencie pytanie „skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy” wykracza poza swój egzystencjalny uniwersalizm i staje się realistycznym głosem domagającym się efektywnych rozwiązań piętrzących się wyzwań. Boleśnie doświadczeni nędzą historycyzmu nieufnie podchodzimy do śmiałych wizji. Deficyt utopizmu otwiera jednak przestrzeń dla demagogów i populistów rożnej maści żerujących na rosnącej niepewności jutra, opisanej przez Zygmunta Baumana pojęciem retrotopii. Trzeba zatem szukać dobrze uzasadnionych podstaw dla podejmowanych decyzji. Jednym ze sposobów uzasadniania jest analiza doświadczeń historycznych. Stąd moja propozycja przyjrzenia się głębokiej transformacji jaką przeszła Wielka Brytania po szoku energetycznym końca lat 1970.

Rok 2022 stał się w Wielkiej Brytanii ważną cezurą nie tylko ze względu na śmierć najdłużej panującego monarchy na angielskim i brytyjski tronie. Moim zdaniem znacznie ważniejszym wydarzeniem był spektakularny upadek rządu premier Liz Truss, która rywalizację o schedę po premierze Borisie Johnsonie oparła na obietnicy przywrócenia rozwiązań forsowanych niegdyś przez Margaret Thatcher. Ogłoszenie planu gospodarczego, opartego na wolnorynkowych dogmatach o konieczności zmniejszania podatków i ograniczaniu roli państwa, spotkało się z tak gigantycznym oporem rynków finansowych, że bez interwencji Banku Anglii mogłoby dojść do załamania się systemu finansów publicznych państwa. Na proponowane zmiany równie gwałtownie zareagowali Brytyjczycy. Jeszcze nigdy w historii monitorowania opinii publicznej premier i jej partia nie byli tak niepopularni. Był to najkrócej istniejący rząd w całej historii Zjednoczonego Królestwa. Proponuję uznać ten moment za koniec drugiej powojennej epoki w historii Wielkiej Brytanii. Pierwszą, nazywaną „Powojennym konsensusem”, zakończyła „Zima niezadowolenia” z 1978 roku, która otworzyła drogę do władzy nowej generacji konserwatystów na czele z Margaret Thatcher.

Celem wystąpienia jest dokonanie syntetycznego remanentu czterech dekad ideologicznego tryumfu Margaret Thatcher. Bazując na teorii i metodologii wypracowanej przez angloamerykańskiego socjologa historycznego Michaela Manna, skupię się na przemianach czterech sieci władzy: kulturowej, ekonomicznej, politycznej i geopolitycznej.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey