Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  on-line w  poniedziałek, 27 czerwca r., o godz. 15.00.

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Dr Paweł Ścigaj (INPiSM UJ)

wygłosi referat pt.

Polityczność dehumanizacji? Między legitymizacją a depolityzacją

Komentatorzy: prof. Szymon Wróbel (IFiS PAN), prof. prof. Artur Gruszczak (UJ), prof. Michał Bilewicz (UW).

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Zagadnienie dehumanizacji w ostatnich dekadach stało się elementem szerokiej debaty obejmującej nie tylko jej funkcjonalność wobec legitymizacji przemocy bezpośredniej (np. masowe mordy, odczłowieczanie na polu walki), ale również przemocy strukturalnej (np. praca, kultura konsumpcyjna, instytucje totalne) oraz przemocy kulturowej (np. dyskursy, edukacja, sport, wyobrażenia płciowe). Obok tego, niezwykle intensywnie rozwijają się badania psychologiczne widzące dehumanizację jako element percepcji grupowej i odsłaniające jej automatyczny charakter. Być może jesteśmy rzeczywiście w trakcie “dehumanizującego zwrotu”, jak powiada Adam Waytz, zaś sama kategoria powinna wejść na stałe do katalogu najważniejszych pojęć w teoriach społecznych? Szczególnie interesujące wydają się możliwości wykorzystania teorii dehumanizacji w refleksji teoriopolitycznej, z jednej strony, aby pokazać codzienność, powszechność i zwykłość odczłowieczania w procesach zdobywania i sprawowania władzy oraz – z drugiej strony – by uchwycić brakujące w teoriach polityczności warunki i mechanizmy decydujące o pozbawianiu zjawisk statusu politycznych. Innym słowy, referat dotyczyć będzie możliwości zastosowania kategorii dehumanizacji w badaniach politologicznych w dwóch podstawowych wymiarach, to jest: [1] instrumentalności i powszechności kategorii odczłowieczających w codziennych dyskursach politycznych oraz [2] wykorzystania dehumanizacji do pozbawiania zjawisk statusu politycznych poprzez odebranie podmiotom polityki możliwości do bycia “stroną w sprawie”.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey