Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  on-line w  poniedziałek, 9 maja r., o godz. 15.00.

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Prof. dr hab. Konrad Pędziwiatr (UEK) wygłosi referat pt. Współczesne migracje międzynarodowe w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym

Komentatorzy: dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK, dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW, dr hab. Katarzyna Andrejuk, prof. IFiS PAN, Kseniya Homel, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Dominującą perspektywą teoretyczną w analizach współczesnych strumieni migracyjnych jest globalizacja rozumiana najczęściej jako intensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, które wiążą oddalone od siebie miejsca i prowadząc do swoistego „kurczenia się świata” czynią „świat społeczny jednym”. Perspektywa ta zwraca uwagę na to, że współczesne migracje międzynarodowe są zarówna przyczyną jak i efektem swoistego rozszerzenia, pogłębienia i przyśpieszania wzajemnych powiązań w skali świata we wszystkich wymiarach życia społecznego. Mechanizmy napędzające współcześnie globalne przepływy ludzi są bardzo złożone ale niepodważalną rolę odgrywa w nich rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój taniego transportu i korporacji międzynarodowych. W prezentacji omówione zostaną różne wymiary współczesnych migracji międzynarodowych od migracji dobrowolnych, przez przymusowe, wahadłowe do studenckich – żeby wymienić tylko wybrane. Ukazany zostanie zarówno ich wymiar globalny, jak i krajowy (polski) i lokalny (woj. małopolskie – Kraków).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey