Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 4 kwietnia r., o godz. 15.00.

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres:
publicrelations@ifispan.edu.pl

Prof. dr hab. Roman Kuźniar (WNPiSM UW)
wygłosi referat

SIŁA PORZĄDKU… MIĘDZYNARODOWEGO

Komentatorzy: prof. dr hab. Marek Pietraś (UMCS), dr hab. Wojciech Kostecki prof. AFiB Vistula, dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ, dr hab. Marek Cichocki, profesor Collegium Civitas

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Rozumiany ontologicznie porządek międzynarodowy pojawił się po I wojnie światowej. Niespełna 20 lat później dwa mocarstwa rewizjonistyczne próbowały go zlikwidować. Udało się to zrobić jedynie w odniesieniu do jego pierwszej wersji zwanej wersalską. Długi okres zimnej wojny paradoksalnie utrwalał elementy składowe PM: państwa narodowe, regularne relacje dwustronne oraz instytucje wielostronne (procesy instytucjonalizacji). Upadek supermocarstwa (oraz utworzonego przezeń systemu państw), które początkowo kwestionowało PM, umożliwił przejście do jego trzeciej wersji – liberalnego porządku międzynarodowego. Dominujący w tym czasie w SM Zachód próbował uniwersalizować własne wartości i standardy, co jednak napotykało w wielu miejscach świata opór. Natomiast generowane przez Zachód procesy globalizacji ułatwiły przyśpieszenie rozwoju gospodarczego i wzrost potencjału państw i regionów nie zachodnich, zwłaszcza Chin. Zarówno błędy i schorzenia w polityce i gospodarce państw zachodnich (liberalnych), jak i rozwój „reszty świata” (The Rest) zapoczątkowały stopniowy zmierzch LPM. To będzie proces rozłożony w czasie ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby otworzyć nową fazę rozwoju PM (w sensie jego cech). Agresja Rosji na Ukrainę spotkała się ze zdecydowaną reakcją sił reprezentujących LPM, ale jednocześnie broniących podstaw PM w ogóle. Może to przeciągnąć w czasie zmierzchanie LPM, także dlatego, że jedno z dwóch mocarstw go kontestujących zostanie na dłuższy czas „wyłączone z gry”.
Wprowadzenie do dyskusji zostanie dokonane na podstawie dwóch książek prof. R. Kuźniara: Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna. W-wa 2019; Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego. W-wa 2022.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey