Seminarium: Politeia Platona

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturą antyczną i historią myśli politycznej do wspólnej lektury i dyskusji Politei Platona.
Kontynuując ubiegłoroczną lekturę, zaczynamy od księgi III. Czytamy tekst grecki zdanie po zdaniu, podejmując zagadnienia filologiczne, historyczne i filozoficzne. Być może uważna lektura tekstu pozwoli nam zbliżyć się do swoistej Platońskiej myśli i odróżnić przesądy w interpretacji Politei od treści wątpliwych i wieloznacznych – a więc przyjrzeć się bliżej wielu zastanym odpowiedziom na Platońskie pytania, udzielonym poza kontekstem polemicznym i historycznym politycznej refleksji Platona.
Spotykamy się we wtorki w Pałacu Staszica (Warszawa, Nowy Świat 72, sala 161) w godz. 16–17.30.
Pierwsze seminarium odbędzie się 15 października 2019 r.
Współprowadząca: Dorota Zygmuntowicz (prof. IFiS PAN)
Kontakt: dzygmunt@ifispan.waw.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey