Seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy”

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 18 października br. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Czy można na nowo – niestandardowo – odczytać twórczość Stanisława Wyspiańskiego? Koncepcja Monady G.W. Leibniza jako punkt wyjścia do rozważań nad działaniami inicjującymi spotkanie młodzieży z tekstem i obrazem w szkolewygłosi Mgr Jarosław Jarszak (nauczyciel języka polskiego, filozofii i religii w XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego).

Kolejne posiedzenie seminaryjne odbędzie się 22 listopada br. i będzie poświęcone życiu i poglądom Profesor Aliny Motyckiej. O szczegółach zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnym komunikacie.

Streszczenie referatu:

Jarosław Jarszak – nauczyciel języka polskiego, filozofii i religii w XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Czy można na nowo – niestandardowo – odczytać twórczość Stanisława Wyspiańskiego? Koncepcja Monady G.W. Leibniza jako punkt wyjścia do rozważań nad działaniami inicjującymi spotkanie młodzieży z tekstem i obrazem w szkole.

Rozważania, które pragnę Państwu przedstawić, po części mają charakter hipotezy. Podejmę bowiem próbę odnalezienia i uwypuklenia związku między koncepcją monady Gottfrieda Wilhelma Leibniza z twórczymi działaniami młodzieży na terenie szkoły oraz rozwojem ich wyobraźni. W pewnej mierze moje badania wykraczają poza obszar hipotez, są one oparte również na przeanalizowanych sytuacjach spotkań dzieci i młodzieży ze sztuką i tekstem literackim w szkole i nie tylko. Postawiłem sobie za cel przeanalizowanie różnych możliwości zagospodarowania przestrzeni otaczającej ucznia – przede wszystkim w szkole, a wszystko po to, by zaprezentować postulat mówiący,, co należy uczynić, żeby uczeń nie utracił – zasadniczo, chyba najważniejszej  dla rozwoju osobowości – tkanki motywującej do twórczych działań w życiu codziennym, czyli – wyobraźni twórczej.

Opierając się na naukowych badaniach i na przykładzie zebranych różnych doświadczeń pracy ucznia z książką oraz jego równoczesnej aktywności plastycznej, postaram się pokazać, że rozbudzona wyobraźnia twórcza młodzieży może umożliwić pozytywną inicjację młodego człowieka z lekturą Wesela Wyspiańskiego, to natomiast, może zaowocować twórczym, niestandardowym odczytaniem nie tylko całej twórczości Stanisława Wyspiańskiego, ale stać się inspiracją do przetwarzania tekstów literackich na interesujące słowno-plastyczne formy wyrazu.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey