Seminarium Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej w formule konferencji – 7 grudnia

Zapraszam na kolejne Seminarium Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej, które odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w formule konferencji nt. „Jakość życia zawodowego. Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy” organizowanej przez Katedrę Etyki Biznesu oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa oraz możliwości zgłoszenia swojego wystąpienia znajdą Państwo na stronie: http://www.kozminski.edu.pl/jakosczyciazawodowego/

Prof. Anna Lewicka-Strzałecka

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey