Seminarium Edukacja i społeczeństwo

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji oraz Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu: Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Założenia do polityki edukacyjnej m.st. Warszawy

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

W ostatnim okresie toczą się wzmożone dyskusje dotyczące przyszłości powszechnej edukacji. Dzięki aktywności licznych organizacji społecznych powstał Obywatelski Pakt dla Edukacji, a w jego ramach kierunki potrzebnych przemian i propozycje rozwiązań. Narasta przekonanie, że edukacja wymaga wyrazistej zmiany podejścia, a decydowanie o niej – realnego uspołecznienia. Jednocześnie słusznie dominuje pogląd, że edukacja nie powinna być poddawana kolejnym wstrząsom, zaś wszelkie zmiany muszą dokonywać się ewolucyjnie, w otwarciu na dialog, tworząc przestrzeń dla wielorakich rozwiązań, z poszanowaniem i umacnianiem podmiotowości zaangażowanych aktorów.

W tym kontekście na najbliższym seminarium, w czwartek 30 listopada 2023 r. w godz. 14:00-16:00, zostaną przedstawione i poddane dyskusji założenia do długofalowej polityki edukacyjnej Warszawy. Jest ona nastawiona na zmiany ewolucyjne, oparte na dostrzeganiu istniejących już dobrych praktyk i systematycznym rozszerzaniu ich zasięgu, a jednocześnie otwieraniu pola dla nowych inicjatyw. Unika nadmiaru „priorytetów”, jako jednego z czynników ryzyka nieskutecznej polityki. Proponuje klarowną i krótką listę wartości i zasad, które pomagają uzgodnić kierunek długofalowych przemian. W dyskusji stawiamy m.in. pytanie o to, jak miasto/gmina może wzmacniać oddolne inicjatywy wprowadzające nową jakość do edukacji.

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Artur Pokropek (IFiS PAN) – Powitanie uczestników i prowadzenie seminarium

Joanna Gospodarczyk (dyrektorka Biura Edukacji m.st. Warszawy) i Michał Federowicz (kierownik zespołu opracowującego politykę edukacyjną; IFiS PAN) – Założenia do długofalowej polityki edukacyjnej miasta

Komentarze:

  • Danuta Sterna (Centrum Edukacji Obywatelskiej)
  • Ewa Radanowicz (Wydział Kultury, Edukacji i Sportu UGiM Goleniów)
  • Krzysztof Biedrzycki (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskusja

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey