Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kierownika Połączonych Bibliotek

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku Komisja Konkursowa powołana w celu wyboru kierownika Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF spośród pięciu kandydatów wskazała mgr. Michała Chlebickiego. Dyrektor IFiS PAN, prof. dr hab. Andrzej Rychard, zaakceptował kandydata wskazanego przez Komisję.

Krzysztof Koseła

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey