Prof. Valentina Lepri z grantem ERC Consolidator 2019 jako jedyny naukowiec z Polski!

Z radością informujemy, że dr hab. Valentina Lepri, prof. IFiS PAN, uzyskała grant Europejskiej Rad ds. Badań Naukowych (European Research CouncilERC) na zrealizowanie projektu badawczego „From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620)”. Serdecznie gratulujemy!

ERC ogłosiła dzisiaj zwycięzców ostatniego konkursu Consolidator Grant: to 301 najlepszych naukowców i uczonych w całej Europie. Otrzymają oni łącznie 600 mln EUR. Dzięki takiemu wsparciu będą mieli szansę zbudować swoje zespoły. W efekcie powinno powstać 2000 miejsc pracy dla stypendystów studiów podoktoranckich, doktorantów itp.

Projekt prof. Lepri to jedyny projekt badawczy z Polski, który otrzyma finansowanie ERC w ramach konkursu Consolidator. Projekt będzie trwał pięć lat i będzie w nim zatrudnionych dziewięć osób.

Jak informuje ERC, beneficjenci będą realizować swoje projekty na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych w 24 różnych krajach Europy, przy czym wiodącymi lokalizacjami będą Niemcy (52 dotacje), Zjednoczone Królestwo (50), Francja (43) i Niderlandy (32). Finansowanie otrzymali naukowcy 37 narodowości, wśród nich s przede wszystkim Niemcy (55 grantów), Francuzi (33), Holendrzy (28) i Włosi (23). Projekty badawcze zaproponowane przez nowych beneficjentów obejmują szeroki zakres tematów z zakresu nauk fizycznych i inżynieryjnych, nauk przyrodniczych, a także nauk społecznych i humanistycznych.

ERC wybrała zwycięzców spośród 2 453 wniosków. Granty ERC Consolidator są przyznawane wybitnym naukowcom, niezależnie od narodowości i wieku, z co najmniej siedmioletnim i maksymalnie dwunastoletnim doświadczeniem po uzyskaniu tytułu doktora, a których osiągnięcia naukowe są bardzo obiecujące. Badacze muszą wykazać przełomowy charakter swojej pracy. Badania muszą być prowadzone w ośrodkach badawczych zlokalizowanych w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych. Jednym z celów projektu jest stworzenie badaczom możliwości konsolidacji swojego projektu badawczego.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research CouncilERC) to działająca od 2007 r. niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych, niezależnie od dziedziny. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej.

fot. Jarosław Deluga-Góra / Polska Akademia Nauk

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey