Procesy integracyjne i dezintegracyjne UE a suwerenność państw członkowskich

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 13 grudnia 2021 r., o godz. 15.00.

P. Eugeniusz Smolar wygłosi referat pt.

PROCESY INTEGRACYJNE I DEZINTEGRACYJNE UE A SUWERENNOŚĆ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Komentatorzy: p. ambasador Marek Prawda, dr hab. Marek Cichocki, prof. Witold Orłowski, dr Marcin Galent.

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres:
publicrelations@ifispan.edu.pl.

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Obserwujemy pogłębianie się integracji Unii Europejskiej. Proces ten jest wynikiem wypracowywania rozwiązań służących uporaniu się z licznymi kryzysami a także dostosowania się do wyzwań przyszłości. Z natury swojej, będąc konfederacją 27 obecnie suwerennych państw, UE działa wolno poprzez nieustanne negocjacje z rządami państw członkowskich. Tymczasem wyborcy kierują ku swoim rządom narodowym oraz ku Unii oczekiwania sprawczości i skuteczności.
Pojawienie się w ostatnich latach ugrupowań suwerenistyczno-populistycznych wyostrza istniejący od zarania integracji problem stosunków między instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi. Presje gospodarcze i obecna pandemia udowodniły, że ruchy suwerenistyczne nie mają do zaproponowania skutecznych rozwiązań, niemniej skala poparcia dla nich ujawnia źródła autentycznych obaw wyborców przed skalą szybkich przemian, w których się nie odnajdują, czy przed następstwami masowej, kulturowo obcej migracji z państw muzułmańskich.
Nie powinno się bagatelizować obaw obywateli oraz najbardziej radykalnej krytyki suwerennościowej, gdy ujawniają one rzeczywiste problemy, także wynikające z nacjonalizmów oraz partykularyzmów. Toteż trwa proces pogłębiania integracji Unii z jednoczesnym przeciwdziałaniom presjom dezintegracyjnym.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey