Problem języka jako wyznacznika tożsamości na Górnym Śląsku

Zapraszamy na kolejne Seminarium POLPAN, w którym prof. Anna Muś z Uniwersytetu Śląskiego wygłosi referat pod tytułem „Problem języka jako wyznacznika tożsamości na Górnym Śląsku”.

Seminarium odbędzie się w najbliższą środę, 10 kwietnia o godz. 10.00 w sali 161.

Abstrakt

 W erze nacjonalizmów język stał się wyznacznikiem przynależności do narodu oraz tożsamości narodowej. Założenie to zostało przyjęte także w statystyce (przede wszystkich w spisach powszechnych) już w II poł. XIX wieku, kiedy pytanie o język zaczęło się pojawiać regularnie (zwłaszcza w Europie Środkowej). Od tego momentu nie tylko na poziomie wspólnotowym odrębny język determinuje odrębność grupy i tożsamość wewnątrz grupy, ale także na poziomie jednostkowym determinuje przynależność do tej czy innej grupy. Mieszkańcy Górnego Śląska udowadniali jednak przez ostatnie 150 lat, że złożona sytuacja pod kątem etnicznym, narodowym, językowym i wyznaniowym nie daje się łatwo ubrać w narzucane przez państwa kategorie. Niniejsze badanie obejmuje omówienie procesów, które wpłynęły na debatę na temat roli języka jako wyznacznika tożsamości na Górnym Śląsku oraz analizę wyników NSP 2021 na historycznym Górnym Śląsku w zakresie deklaracji językowych i narodowościowych. Pytanie brzmi: czy język jest adekwatnym wyznacznikiem tożsamości? 

Prof. Anna Muś jest politolożką zatrudnioną w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Opublikowała artykuły i dwie książki na temat samostanowienia, praw mniejszości i polityki etnicznej. Jej badania dotyczą ruchów etnoregionalistycznych w Europie, a w szczególności na Górnym Śląsku.

(wystąpienie będzie po polsku albo angielsku, w zależności od preferencji zgromadzonej publiczności). 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey