Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych – webinarium

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinarium organizowane wspólnie przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego:

Dane badawcze w naukach społecznych.
Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych

Webinarium odbędzie się 31 maja 2021 roku na platformie ClickMeeting.

W czasie webinarium:

 • opowiemy o współczesnym podejściu do danych powstających w ramach badań naukowych,
 • omówimy kwestię archiwizacji i udostępniania takich danych,
 • zaprezentujemy Repozytorium Danych Społecznych,
 • zatrzymamy się nad dylematami badaczy społecznych związanymi z udostępnianiem danych badawczych,
 • przybliżymy kwestie prawne związane z udostępnianiem danych badawczych w repozytoriach danych, w szczególności w Repozytorium Danych Społecznych.

Webinarium odbędzie się w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” realizowanego przez ICM UW w partnerstwie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, którego dofinansowanie wynosi 4 998 889 zł.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz bibliotekarzy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania. Prosimy o rejestrację poprzez formularz:  https://drodb.icm.edu.pl/formularz-rejestracyjny-na-szkolenia/.

Program webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych”

09:50-10:00Czas na zalogowanie się i sprawdzenie ustawień technicznych

10:00-10:15 Wprowadzenie – kilka słów o nas…

…czyli o projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” oraz o Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS), Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) i Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

10:15-10:30Co to są „dane badawcze” i jak się dziś o nich mówi?

 • dane: badawcze, społeczne, surowe – próba definicji
 • uniformizacja podejścia do danych badawczych w ramach różnych dyscyplin?
 • „zarządzanie danymi” – odczarujmy tę frazę
 • nurt „open science” a dane badawcze
 • specyfika nauk (i danych) społecznych

10:30-10:45  –  Jak i gdzie archiwizować i udostępniać dane z badań społecznych?

 • zasady FAIR
 • repozytoria i archiwa danych – rodzaje, przykłady
 • repozytoria i archiwa danych – infrastruktura w Polsce 
 • nowy(?) zawód: data steward

10:45-11:30 Repozytorium Danych Społecznych (RDS) – prezentacja

 • podstawowe informacje o RDS
 • jak przygotować dane do udostępniania w RDS?
 • jak udostępnić dane w RDS (lub skorzystać z tych, które udostępnił kto inny)?

11:30-11:45 –  Dylematy badaczy społecznych w kontekście udostępniania danych

            – wprowadzenie i dyskusja

11:45-12:00 Przerwa

12:00-13:30 Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)
 • Kodeksy etyczne

Webinarium poprowadzą:

 • dr Marcin W. Zieliński (ISS UW, IFiS PAN), dr Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN) oraz
 • – w części prawnej – dr Krzysztof Siewicz i Katarzyna Gaczyńska (ICM UW, Platforma Otwartej Nauki)
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey