“Praktykowanie superróżnorodności. Polscy przedsiębiorcy imigranccy i wyzwania adaptacji w Wielkiej Brytanii”

Ukazała się książka Katarzyny Andrejuk “Praktykowanie superróżnorodności. Polscy przedsiębiorcy imigranccy i wyzwania adaptacji w Wielkiej Brytanii”.
Książka analizuje wyzwania adaptacji w superróżnorodnym środowisku społecznym na podstawie studium polskich imigrantów prowadzących własne firmy w Wielkiej Brytanii.

Monografia została wydana przez Wydawnictwo IFiS PAN.
Link:
https://ifispan.pl/shop/praktykowanie-superroznorodnosci-polscy-przedsiebiorcy-imigranccy-i-wyzwania-adaptacji-w-wielkiej-brytanii-katarzyna-andrejuk/

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey