Pożegnanie od zespołu

Z bólem i smutkiem żegnamy

zmarłą w dniu 24 października 2020 roku

Profesor Hannę Palską,

Naszą Koleżankę

Była wybitnym socjologiem kultury, badaczką inteligencji polskiej, autorką wielu znakomitych prac o stylach życia, mistrzynią metod jakościowych. Angażowała się w życie naukowe i społeczne Instytutu, opiekowała młodymi badaczami.

Była wrażliwym na sprawy kraju obywatelem, Serdecznym Człowiekiem.

Jej bliskim ślemy słowa współczucia i otuchy.

Pracownicy i współpracownicy Zespołu Badań nad  Zmianą Społeczną i Tradycją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey