Postawy wobec Europy i przywiązanie do własnego kraju

Zespół Studiów Europejskich IFiS PAN zaprasza na seminarium z cyklu „Europa w procesie przemian”, które odbędzie się 18 lutego (wtorek) o 13.00 w sali 154 Pałacu Staszica. Dr hab. prof. IFiS PAN Katarzyna Andrejuk oraz dr Marcin Zieliński wygłoszą wykład pt. „Postawy wobec Europy i przywiązanie do własnego kraju w świetle najnowszej edycji Europejskiego Sondażu Społecznego”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey