Polacy i Ukraińcy, uchodźcy i przyjmujący: perspektywa dwóch stron

Kilkanaście miesięcy od agresji Rosji na Ukrainę znaczna część uchodźców wróciła na Ukrainę lub udała się do innych krajów europejskich, zaś większość tych, którzy pozostali, mieszka w samodzielnych mieszkaniach. Jednak przez pierwszych kilka miesięcy wojny wielu Polaków dzieliło z nimi  swoje domy, mieszkania i codzienność. Podczas kolejnego seminarium naukowego naszego projektu chcemy przyjrzeć się z perspektywy czasu zjawisku goszczenia ukraińskich uchodźców w polskich domów i zastanowić się nad następującymi kwestiami:

  • Jak układało się codziennie współżycie uchodźców i osób ich przyjmujących?  
  • Czy można wyróżnić jakieś wzorce goszczenia uchodźców ze względu na czas trwania zjawiska, goszczenie jednej rodziny lub kilku, utrzymywanie relacji po opuszczeniu przez uchodźców polskich gospodarzy? 
  • Jaka była w procesie przyjmowania uchodźców w domach prywatnych rola państwa/organizacji pomocowych? 
  • Czy można wyróżnić jakiś ogólny profil osób przyjmujących uchodźców?
  • Czy z perspektywy czasu można mówić o pewnych wzorcach narracyjnych mówienia o całym zjawisku i czy ulegają one zmianom?
  • Jak zjawisko polskiej gościnności oceniane jest przez ogół polskiego społeczeństwa i czy wpływa ono na ogólny stosunek Polaków do Ukraińców?

W dyskusji chcemy ująć perspektywę obu stron, Polaków i Ukraińców, uchodźców i osób ich przyjmujących. Dlatego do rozmowy zaprosiliśmy, oprócz członkini naszego zespołu, która mówić będzie o tym, co słyszymy od naszych ukraińskich rozmówczyń, badaczy zajmujących się doświadczeniem i postawami Polaków.

Seminarium odbędzie się online, 18 maja o 18.00. Po link należy pisać na adres publicrelations@ifispan.edu.pl.

W seminarium wezmą udział:

Katarzyna Jędraszczyk: adiunktka w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, p.o. kierowniczki Zakładu Badań nad Tożsamością Kulturową, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Odbywała staże naukowe i dydaktyczne na: uczelniach w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Tell Awiwie, Toronto. Autorka i redaktorka monografii naukowych oraz artykułów naukowych z zakresu stosunków ukraińsko-polskich, polityki zagranicznej Ukrainy, relacji państwo – Cerkiew, polityki pamięci, polityki historycznej. Członkini zespołu nagrywającego wywiady w projekcie “Świadectwa wojny”.

Kamil Łuczaj: socjolog badający migracje międzynarodowe oraz szkolnictwo wyższe. Entuzjasta teorii Pierre’a Bourdieu i badań jakościowych. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik projektu “Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności”.

Robert Miron Staniszewski: pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel oraz zarządzający międzyuczelnianym Labem badawczym, który realizuje projekt „Społeczna percepcja zjawisk i procesów w okresie transformacji systemowej w Polsce”. W ramach ww. projektu realizuje pionierki cykl badań dotyczących „Społecznej percepcji migrantów z Białorusi, uchodźców z Ukrainy oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”. Pomysłodawca, autor metodologii oraz kierownik projektu badawczego „Diagnoza życia, postaw, planów i aspiracji społeczeństwa polskiego”. Efektem badań jest publikacja „Pomiędzy pandemią COVID-19 a wojną w Ukrainie. Diagnoza stanu polskiego społeczeństwa.” Członek Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim.

Prowadzenie spotkania: Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, kierowniczka projektu “Świadectwa wojny”. 

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey