Październikowa debata IFiS PAN

Debata pt. Czy buduje się nowy system? Rewolucja a kontrrewolucja odbędzie się 17 października 2018 roku o godzinie 11.00 w sali Okrągłego Stołu na 1. piętrze Pałacu Staszica w Warszawie (Nowy Świat 72).

Instytut Filozofii i Socjologii organizuje od trzech lat otwarte debaty o kraju i społeczeństwie, poświęcone refleksji nad sytuacją Polski w Europie, problemom demokracji, czy przemianom zachodzącym w sferze kultury, tradycji i stosunków społecznych. Do udziału w debatach zapraszamy przedstawicieli nauki, osobistości życia publicznego i dziennikarzy. Dbamy przy tym o reprezentatywność postaw i poglądów. Każda debata jest zakończona dyskusją z udziałem słuchaczy.

W dyskusji udział wezmą (w kolejności zabierania głosu): Andrzej Rychard, IFiS PAN, Jadwiga Staniszkis, socjolog, Michał Sutowski, Krytyka Polityczna, Bronisław Wildstein, pisarz i publicysta, Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji UW, Paweł Śpiewak, Żydowski Instytut Historyczny.

Moderator: Andrzej Rychard, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Po wprowadzeniach zapraszamy do ogólnej dyskusji.

Program: Program_plakat_17.10

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey