Odszedł Wiktor Osiatyński

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

Wiktor Osiatyński,

Intelektualista, wspaniały człowiek i prawdziwy obywatel.

Niestrudzony inspirator i dobry duch wielu naszych działań.

Andrzej Rychard, John Fells

wraz z Dyrekcją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Radą Naukową, pracownikami oraz Szkołą Nauk Społecznych IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey