Odeszła Prof. Krystyna Leśniewska-Lutyńska

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Krystyny Leśniewskiej-Lutyńskiej,

wybitnej metodolog badań społecznych, współtwórczyni łódzkiej szkoły metodologii, wieloletniego kierownika Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy IFiS PAN   

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 września o godz. 11 w Kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, Warszawa, ul. Powązkowska 14.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey