Odeszła dr Krystyna Krzemień-Ojak

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

że 16 marca 2016 r. odeszła

Dr Krystyna Krzemień-Ojak

Adiunkt naszego Instytutu. Autorka monografii Maurycy Mochnacki – program kulturalny i myśl krytycznoliteracka oraz serii rozpraw o filozofii i estetyce Hamanna, Schellinga, Benjamina i Adorna. Tłumaczka około czterdziestu klasycznych niemieckich publikacji książkowych – m. in. Schellinga, Diltheya, Bohrera, Bubnera, Gadamera, Gehlena, Benjamina, Adorna, Marquarda, Schnaedelbacha, Seela, Glasera, Zielinskiego, Konersmanna, Dietzscha, Wiesinga oraz licznych artykułów i rozpraw.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Synowi i Rodzinie.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 marca o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na Warszawskich Powązkach Wojskowych.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey