OD SIERPNIA DO CZERWCA. REWOLUCJA 2020 W BIAŁORUSI Z PERSPEKTYWY „SOLIDARNOŚCI”

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

zaprasza do udziału w spotkaniu przedstawicieli polskiej i białoruskiej opozycji demokratycznej

OD SIERPNIA DO CZERWCA
REWOLUCJA 2020 W BIAŁORUSI Z PERSPEKTYWY „SOLIDARNOŚCI”

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie strategii, organizacji oraz perspektyw skutecznego oporu wobec reżimu autorytarnego w Polsce i Białorusi. Uczestnicy spotkania dążyć będą do odpowiedzi na pytanie o możliwość praktycznego wykorzystania doświadczeń Solidarności podziemnej w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego w dzisiejszym kontekście politycznym.

W spotkaniu udział wezmą:

Andrzej Friszke – polski historyk specjalizujący się w historii najnowszej, profesor nauk humanistycznych. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, w latach 1999–2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w latach 2011–2016 członek Rady IPN. W 2000 został przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. Powoływany również w skład kolegium Europejskiego Centrum Solidarności oraz rady Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Zbigniew Piotr Janas –  polski polityk, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji. W r. 1980 współorganizator (ze Zbigniewem Bujakiem) 1-zmianowego strajku w ZM Ursus przeciwko podwyżkom cen, zakończonego po przyjęciu postulatów przez dyrekcję. 21 VIII 1980 współzałożyciel Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża w ZM Ursus, członek delegacji do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Alaksandr Milinkiewicz – białoruski matematyk i fizyk, wiceburmistrz Grodna (1990–1996), wspólny kandydat sił opozycyjnych w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2006, w latach 2007–2016 lider Ruchu Społecznego „O Wolność”. Od 1998 roku był przewodniczącym Białoruskiej Asocjacji Centrów Zasobów. Koordynował programy Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Regionalnego. W czasie kampanii poprzedzającej wybory prezydenckie w 2001 roku był jednym z kierowników sztabu wyborczego kandydata na urząd prezydenta Siamiona Domasza.

Janusz Adam Onyszkiewicz  – polski polityk, matematyk, alpinista, himalaista i speleolog, dwukrotny minister obrony narodowej (w latach 1992–1993 i 1997–2000), poseł na Sejm X, I, II, i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, od 2004 do 2007 wiceprzewodniczący PE. Od 1976 współpracownik niezależnego wydawnictwa „Aneks”, a od 1979 współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, jeden z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Mazowsze. W listopadzie 1981 był sygnatariuszem deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

Wital Rymaszeuski – białoruski polityk, współprzewodniczący niezarejestrowanej partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja; kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach 2010 roku; przedstawiciel i członek Białoruskiego Wolnego Związku Zawodowego. W latach 2002–2004 wchodził w skład Prezydium Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieżowych i Dziecięcych Organizacji Społecznych „Rada”. Współtworzył koncepcję nowej młodzieżowej polityki Białorusi. W Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji stoi na czele Oddziału Międzynarodowego i Edukacyjnego, a także koordynuje pracę organizacji Młodzi Chrześcijańscy Demokraci.

Spotkanie poprowadzi Sławomir Sierakowski, redaktor naczelny „Krytyki Politycznej”.

Po wprowadzeniach zapraszamy do ogólnej dyskusji.

Wydarzenie jest poświęcone rocznicy Poznańskiego Czerwca, pierwszemu w PRL-u strajkowi generalnemu połączonemu z demonstracjami ulicznymi, krwawo stłumionymi przez wojsko i milicję w 1956 r.

Spotkanie odbędzie się w środę 28 czerwca 2023 roku w godzinach 17:00-18:30 w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie.

Інстытут філасофіі і сацыялогіі Польскай акадэміі навук

запрашае да ўдзелу ў сустрэчы прадстаўнікоў польскай і беларускай дэмакратычнай апазіцыі

АД ЖНІЎНЯ ДА ЧЭРВЕНЯ
РЭВАЛЮЦЫЯ 2020 У БЕЛАРУСІ З ПЕРСПЕКТЫВЫ «САЛІДАРНАСЬЦІ»

Мэта сустрэчы — абмен досведам у галіне стратэгіі, арганізацыі і перспектыў дзейснага супраціву аўтарытарнаму рэжыму ў Польшчы і Беларусі. Удзельнікі сустрэчы паспрабуюць адказаць на пытанне пра магчымасць практычнага выкарыстання досведу падпольнага руху “Салідарнасці” ў перыяд пасля ўвядзення ваеннага становішча ў сённяшнім палітычным кантэксце.

У сустрэчы прымуць удзел:

Анджэй Фрышке – польскі гісторык, спецыяліст па найноўшай гісторыі, прафесар гуманітарных навук. Член-карэспандэнт Польскай акадэміі навук і Польскай акадэміі мастацтваў і навук, у 1999-2006 гадах член Калегіі Інстытута нацыянальнай памяці, у 2011-2016 гадах член Рады ІНП. У 2000 годзе стаў старшынёй праўлення Архіўнага таварыства «Салідарнасць». Таксама быў прызначаны ў праўленне Еўрапейскага цэнтра салідарнасці і праўленне Музея гісторыі Польшчы ў Варшаве.

Збігнеў Пётр Янас – польскі палітык, дзеяч апазіцыі ў ПНР, дэпутат Сейма 10, 1, 2 і 3 тэрмінаў. У 1980 г. суарганізатар (разам са Збігневам Буякам) адназменнай забастоўкі на ZM Ursus супраць павышэння коштаў, якая спынілася пасля таго, як кіраўніцтва прыняло патрабаванні. 21 жніўня 1980 г. сузаснавальнік Рабочага камітэта салідарнасці з бастуючымі рабочымі ўзбярэжжа ў ZM Ursus, член дэлегацыі ў Міжпрадпрыемствавы страйкам (MKS) у Гданьскія верфі імя Леніна.

Аляксандр Мілінкевіч — беларускі матэматык і фізік, віцэ-мэр Гродна (1990-1996), супольны кандыдат ад апазіцыйных сіл на выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе, у 2007-2016 гадах лідар грамадскага руху «За свабоду». З 1998 г. — старшыня Беларускай асацыяцыі рэсурсных цэнтраў. Каардынаваў праграмы Фонду падтрымкі рэгіянальнага развіцця. Падчас кампаніі перад прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году быў адным з кіраўнікоў выбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты Сямёна Домаша.

Януш Адам Анышкевіч – польскі палітык, матэматык, альпініст, гімалаіст і спелеолаг, двойчы міністр нацыянальнай абароны (1992-1993 і 1997-2000), дэпутат Сейма 10-га, 1-га, 2-га і 3-га тэрмінаў, член Еўрапарламента 6-га тэрміну, з 2004 па 2007 год віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента. З 1976 г. быў супрацоўнікам незалежнага выдавецтва «Анекс», а з 1979 г. чальцом Камітэта грамадскай самаабароны «КОР», адзін з заснавальнікаў Незалежнага самакіравальнага прафсаюза «Салідарнасць» Мазавецкага краю. У лістападзе 1981 г. быў падпісантам ідэалагічнай дэкларацыі Клубаў самакіравальнай рэспублікі Свабода-Справядлівасць-Незалежнасць.

Віталь Рымашэўскі — беларускі палітык, сустаршыня незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя»; кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 г.; прадстаўнік і сябра Свабоднага прафсаюзу Беларускага. У 2002–2004 гадах уваходзіў у прэзідыум Беларускай нацыянальнай рады моладзевых і дзіцячых грамадскіх арганізацый «Рада». Суаўтар канцэпцыі новай моладзевай палітыкі ў Беларусі. У БХД узначальвае міжнародна-асветніцкі аддзел, каардынуе працу арганізацыі «Маладыя Хрысціянскія Дэмакраты».

Сустрэчу правядзе галоўны рэдактар ​​часопіса “Krytyka Polityczna” Славамір Серакоўскі.

Пасля завяршэння асноўнай часткі запрашаем да агульнай дыскусіі.

Мерапрыемства прысвечанае гадавіне Познаньскага чэрвеня, першай усеагульнай забастоўкі ў ПНР, спалучанай з вулічнымі дэманстрацыямі, крывава задушанай арміяй і міліцыяй у 1956 годзе.

Сустрэча адбудзецца ў сераду, 28 чэрвеня 2023 г., з 17.00 да 18.30 у зале Круглага стала Палаца Сташыца ў Варшаве (пляц Каперніка).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey