Od pojęcia prawdy do procesów epistemicznych i pojetycznych

Zapraszamy do udziału w zdalnym, wspólnym posiedzeniu połączonych seminariów „Filozofii nauki” (PW)  oraz „Filozoficznych problemów wiedzy” (IFiS PAN, PW, UW) w dniu 19 stycznia 2024 r., godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Od pojęcia prawdy do procesów epistemicznych i pojetycznych wygłosi Prof. Józef Lubacz (PW).

Streszczenie tego referatu podajemy poniżej. Plik z najnowszą książką Prelegenta pt. O poznawaniu i kształtowaniu świata, związaną z tematem wystąpienia do pobrania.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Podajemy szczegóły logowania:

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83204137836?pwd=YlV3YUVGYnV5dTU5bjRNY2pnc2pKZz09

Identyfikator spotkania: 832 0413 7836
Kod dostępu: 584799

Od pojęcia prawdy do procesów epistemicznych i pojetycznych
Józef Lubacz (PW)

W referacie zostaną przedstawione wybrane tezy i wnioski zawarte  w monografii O poznawaniu i kształtowaniu świata opublikowanej  pod koniec 2023 r. Tekst monografii jest dostępny w formie elektronicznej (pdf) pod adresem https://www.ipwc.pw.edu.pl (portal Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji).

Poznawanie i kształtowanie świata są rozważane jako intencjonalne  aktywności – procesy epistemiczne i pojetyczne, odpowiednio. Ujęcie procesowe tych aktywności umożliwia ujawnienie istotnych własności poznawania i kształtowania świata, które są „niewidoczne”, gdy analizuje się je jako bezczasowe akty i/lub ich efekty. Okazuje się, że ujęcie procesowe jest również istotne w interpretowaniu fundamentalnych pojęć, takich jak prawda. W  szczególności umożliwia zinterpretowanie i „urealnienie” znanej ułomności klasycznej definicji prawdy: nieokreśloności kryteriów adekwatności myśli i rzeczy, której myśl dotyczy. Okazuje się ponadto, że istota problemów związanych z tą kwestią jest analogiczna do problemów leżących u podstaw własności procesów epistemicznych i pojetycznych. Referat rozpocznie się od analizy problemów związanych z klasyczną definicja prawdy, prowadząc do ramy pojęciowej i terminologicznej zastosowanej do analizy podstawowych własności procesów epistemicznych i pojetycznych – ich różnic, podobieństw i powiązań. Referat zostanie podsumowany ogólnymi wnioskami jakościowymi wynikającymi z przedstawionych rozważań, w szczególności dotyczących powodów ułomności poczynań związanych z poznawaniem i kształtowaniem świata.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey