Modelowanie matematyczne a proces obliczeniowy – Perspektywa instrumentalistyczna

Zapraszamy do udziału w kolejnym połączonym posiedzeniu seminariów “Filozofii nauki” (PW) oraz “Filozoficznych  problemów wiedzy” (IFiS PAN, PW, UW) w najbliższy czwartek, 25 stycznia br., godz. 17:00 – 19:00, w czasie którego referat nt. Modelowanie matematyczne a proces obliczeniowy – Perspektywa instrumentalistyczna wygłosi Prof. Roman Morawski (Pw). Po referacie, jak zwykle, przewidujemy dyskusję.

Spotkanie obędzie się zdalnie na platformie ZOOM. Poniżej podajemy dane logowania. 

Link do logowania – https://zoom.us/j/95379739634?pwd=Q2xUeTNIZUZjM0NWNkZpeThyVlYyQT09

identyfikator spotkania – 953 7973 9634
kod dostępu – 909495.

Plan wystąpienia:

Wprowadzenie (znaczenie problematyki dla technonauki, prowizoryczne definicje pojęć podstawowych). Metodyka modelowania matematycznego (założenia, ogólny schemat modelowania matematycznego, wejściowo-wyjściowe modele zależności przyczynowych i korelacyjnych). Przykłady modelowania matematycznego (opornik zwany rezystorem, czujnik temperatury czyli przetwornik temperatury na napięcie, spektrofotometer czyli przyrząd do pomiaru widma światła widzialnego, świat obiektów nieobserwowalnych bezpośrednio). Modele matematyczne w procesach obliczeniowych (computing po angielsku, computing po polsku, funkcje modeli matematycznych, sygnałowy paradygmat realizacji procesów obliczeniowych, granice sensownych uogólnień pojęcia procesu obliczeniowego).

Serdecznie zapraszamy!

Paweł Stacewicz (PW), Krzysztof Wójtowicz (UW), Zbigniew Król (IFiS PAN), Józef Lubacz (PW)

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey