Miejsce spotkania. Tekst, pismo, głos

Kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji antropologii. Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

Na najbliższym seminarium 18 marca br. (11:30-13:30, online – Zoom)
dr hab. Kamilla Najdek (Instytut Germanistyki UW) przedstawi referat
Miejsce spotkania. Tekst, pismo, głos.

Konspekt referatu dołączamy poniżej i serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie pozdrawiamy –
Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
anna.michalska@ifispan.edu.pl
Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)
maria.golebiewska@ifispan.edu.pl

***

Kamilla Najdek

Miejsce spotkania. Tekst, pismo, głos


Referat dotyczy problematyki intensywnie ostatnio dyskutowanej, a mianowicie podmiotów nie-ludzkich. Na tle dość hałaśliwych sporów teoretycznych literacki tekst powieści Fruwająca dusza Yoko Tawady, o którym będę mówić, wydaje mi się zdecydowanie płodniejszy intelektualnie i ciekawszy filozoficznie. Tawada proponuje poetykę słabych tożsamości; zachowując indywidualny podmiot, czyli „ja piszące”, operuje poza opozycjami obce/własne, człowiek/zwierzę.

Proponowane lektury:

  • Yoko Tawada, Fruwająca dusza, przeł. Barbara Słomka, Kraków, Wydawnictwo Karakter, 2020.
  • Tara Beaney, Confronting “Unforeseen” Disasters: Yoko Tawada’s Surrealist and Animistic Poetics, w: Ecozon@, 2019, 10:1, s. 81-98.
  • Christina Kraenzle, The Limits of Travel: Yoko Tawada’s Fictional Travelogues, w: German Life and Letters, 2008, 61:2, s. 244-260.

Dr hab. Kamilla Najdek – ukończyła germanistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, od ukończenia studiów pracuje w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego). Jej doktorat dotyczył strategii narracyjnych w biografiach literackich, habilitacja – retoryki tekstów filozoficznych Johanna Georga Hamanna i Waltera Benjamina. Zajmuje się związkami literatury i filozofii w opisie rozmaitych sposobów doświadczania rzeczywistości, zagadnieniami wspólnymi dla estetyki filozoficznej i teorii literatury oraz tradycją niemieckiego oświecenia (Kant, Winckelmann, Hamann, Jacobi, Humboldt). Autorka książki Cytat jako figura myśli: z retoryki filozoficznej Hamanna i Benjamina (2010) i licznych artykułów publikowanych, między innymi, w periodyku Sztuka i Filozofia, również redaktorka książek zbiorowych w języku polskim i niemieckim.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey