Marks a sprawa polska

Zapraszamy na dziesiąte seminarium z cyklu

Czytanie Marksa: polityka i historia

Organizatorzy: IFiS PAN, Fundacja Róży Luksemburg, Fundacja Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Praktyka Teoretyczna
Prowadzący: 
Tomasz Płomiński, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UW, Praktyka Teoretyczna
Mikołaj Ratajczak, Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN, Praktyka Teoretyczna
Bartosz Wójcik, Zakład Filozofii Polityki, ISP PAN, Praktyka Teoretyczna

Seminarium odbędzie się online na platformie Zoom. 
Data: 11.03.2021, godz. 17-19

Zgłoszenia należy wysyłać na adres czytaniekapitalu@gmail.com

Zgłoszenia prosimy wysyłać z możliwie jak największym wyprzedzeniem – wtedy będziemy w stanie wysłać jeszcze nowym osobom teksty. Czasami nie jesteśmy w stanie wysłać materiałów osobom, które zgłaszają się w dniu seminarium.

Link do seminarium będziemy wysyłać krótko przed samym wydarzeniem.

Na dziesiątym spotkaniu rozpoczynamy lekturę pism politycznych Marksa i Engelsa z okresu “wiosny ludów”, czyli z lat 1848-49. Zaczniemy od skomentowania tzw. kwestii polskiej w pismach obu teoretyków z tego okresu. 

Będziemy czytać wybór tekstów Karola Marksa poświęconych “kwestii polskiej” z tomu pod red. Holgera Politta oraz Przemysława Wielgosza “Karol Marks o kwestii polskiej“, Warszawa 2020.

Odpowiednie fragmenty wyślemy do osób, które zgłoszą się na adres seminarium.

Dodatkowo będziemy też komentować wybór tekstów Fryderyka Engelsa dotyczących “kwestii polskiej” (numeracja tomów odnosi się do serii MED):

  • “Nowy rozbiór Polski”, tom 5, s. 63-64
  • “Nowa polityka w Poznańskiem”, tom 5, s. 109-110
  • “Polityka zagraniczna Niemiec”, tom 5, s. 176-179
  • “Debata polska we Frankfurcie”, tom 5, s. 376-429
  • “Panslawizm demokratyczny”, tom 6, s. 310-329 “[Poznańskie]”, tom 6, s. 517-521

Dla osób, które już raz wysłały zgłoszenie na naszego maila – nie trzeba pisać ponownie.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey