Mapa drogowa dla edukacji, Komisja Edukacji Narodowej

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji oraz Zakład Obliczeniowych Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium z cyklu:

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

zatytułowane:
Mapa drogowa dla edukacji, Komisja Edukacji Narodowej

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, w tym także samorządu terytorialnego, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i Społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Podczas spotkań omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych, oddolne inicjatywy społeczne i działania samorządowe. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe seminarium odbędzie się w czwartek, 28 września 2023 r. w godz. 14:00-16:00.

Podczas spotkania będzie przedstawiona i dyskutowana Mapa drogowa dla edukacji, która powstała w wyniku obywatelskiej inicjatywy organizacji pozarządowych współdziałających w ramach sieci SOS dla Edukacji. Mapa drogowa powstała jako kolejny krok po Obywatelskim Pakcie dla Edukacji i Szczycie edukacyjnym, który odbył się w styczniu 2023 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Postulaty paktu wspierają nauczycielskie związki zawodowe (ZNP i Związek Oświata), korporacje i stowarzyszenia samorządowe, a także demokratyczne ugrupowania polityczne.

W ramach Mapy drogowej zawarta jest m.in. wstępna koncepcja Komisji Edukacji Narodowej, która podjęłaby strategiczną rolę w kształtowaniu przyszłości powszechnej edukacji w Polsce. Główne założenia Mapy drogowej i KEN przedstawią Alicja Pacewicz i prof. UW Dawid Sześciło, autor koncepcji KEN.

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

 • Michał Federowicz (IFiS PAN) – Powitanie uczestników i prowadzenie seminarium
 • Alicja Pacewicz i Dawid Sześciło – Mapa drogowa dla edukacji, koncepcja Komisji Edukacji Narodowej
 • Panel dyskusyjny:
  • Iwona Waszkiewicz (Wiceprezydent Bydgoszczy)
  • Anna Szulc (Nauczycielka matematyki, Zduńska Wola)
  • Mikołaj Pawlak (badacz procesów i instytucji społecznych, prof. Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Dyskusja

SOS dla edukacji, broszura do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey