Konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie nauki socjologiczne, w Zespole Studiów Europejskich

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: pracownika naukowego – adiunkta w dyscyplinie nauki socjologiczne, w Zespole Studiów Europejskich


Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze
Wynagrodzenie zasadnicze: 5263,30 zł brutto
Przewidywany początek zatrudnienia: 1 października 2023 r.
Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 września 2023 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl

Treść ogłoszenia

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: 8-15 września 2023 r. (osobiście lub via Zoom)
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 28 września 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey