Konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych w IFiS PAN

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych w IFiS PAN

ORBS IFiS PAN działa od 1970 roku. Jest wiodącym w Polsce centrum wypracowywania standardów realizacji socjologicznych badan terenowych, głownie naukowych, zarówno jakościowych jak i ilościowych  oraz ich stosowania w praktyce. Dysponuje stabilną, doświadczoną siecią ankieterską i unikalnym systemem szkolenia i kontroli realizacji badań. Od kilku lat ORBS zajmuje się także archiwizacją socjologicznych danych ilościowych i jakościowych, wypracowując jej standardy oraz realizując je w pracy archiwizacyjnej. Ośrodek wykonuje także ekspertyzy metodologiczne i  prowadzi konsultacje metodologiczne oraz badania pilotażowe.

Szczegóły:konkurs_kierownikORBS_IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey