Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie pt. Europeizacja polityki ochrony przyrody w ujęciu teorii instytucji – Zarządzanie transnarodowymi populacjami wilka w Polsce, w Niemczech i na Białorusi

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie pt. Europeizacja polityki ochrony przyrody w ujęciu teorii instytucji – Zarządzanie transnarodowymi populacjami wilka w Polsce, w Niemczech i na Białorusi kierowanym przez dr. Krzysztofa Niedziałkowskiego

Przewidywany początek projektu: 1 października 2018 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Opis zadań:

– przygotowanie do badań (zbiór danych zastanych);

– współopracowywanie narzędzi badawczych;

– prowadzenie badań terenowych w Polsce, na Białorusi i w Niemczech dotyczących polityki ochrony wilka (obserwacja uczestnicząca, wywiady pogłębione);

– analiza literatury i materiału badawczego;

– przygotowywanie raportów i artykułów naukowych;

– prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;

– uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego;

– uczestnictwo w warsztatach międzynarodowych organizowanych w ramach projektu.

Szczegóły: Konkurs doktorant stypendysta

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey