Konferencja: Metodologiczne Inspiracje 2021

Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy,

która odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 roku w Domu Zjazdów i Konferencji PAN (Jabłonna, ul. Modlińska 105).

Tematyka wystąpień obejmuje swoim zakresem zagadnienia analiz statystycznych, metodologii badań terenowych i generalnej problematyki doskonalenia narzędzi badawczych. 

Program konferencji

Osoby chętne do udziału w konferencji prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej www.metody.org. Na tej stronie można znaleźć więcej informacji, również o poprzednich edycjach konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

UWAGA: planujemy przeprowadzenie konferencji w trybie stacjonarnym, niemniej ze względu na epidemię niewykluczone są zmiany w tym zakresie. Będziemy informować o nich zarejestrowanych Uczestników. W konferencji będą mogły wziąć udział osoby zaszczepione przeciw COVID‑19. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie podczas konferencji zaświadczenia o szczepieniu. Wyjątki od tej zasady opisane są w Zarządzeniu Dyrektora IFiS PAN.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na e-mail metody@ifispan.edu.pl.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey