Konferencja AGAINST THE SYSTEM: call for papers

System to od dziesięcioleci jedno ze słów, po które  chętnie sięgają uczestnicy szeroko rozumianej debaty publicznej. Jego łatwo zauważalna popularność wydaje się konsekwencją istotnych, związanych z nowoczesnością, przemian w społecznym odbiorze rzeczywistości. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku słowo to, o ile nie było opatrzone żadnymi „uściślającymi” przymiotnikami, odnosiło się przede wszystkim do systemu filozoficznego, lub szerzej: systemu wiedzy; dziś, gdy mówimy system, mamy na myśli najczęściej system polityczny. Określenie to ma przy tym niemal zawsze zabarwienie pejoratywne – system to w domyśle: opresyjny w jakimś stopniu porządek polityczno-społeczny, nie zaś na przykład system dobrych rządów. Tak więc wraz z załamaniem się wiary w naszą zdolność do całościowego objaśniania rzeczywistości, umocniło się przeświadczenie o naszej zdolności – lub też nie kontrolowanej skłonności – do wytwarzania spójnych, opresyjnych form zbiorowej organizacji. Jeśli wiara w możliwość systemowego poznania gdziekolwiek przetrwała, to jako przekonanie, iż zasady działania tychże opresyjnych systemów mogą być rozpoznane i  że możliwe jest stworzenie krytycznego modelu systemu, stanowiące wstęp do jego obezwładnienia. Do stworzenia takiego modelu w szczególnym stopniu, choć nie wyłącznie,  powołany byłby dysydent. W przeszłości nazywano tak w krajach bloku sowieckiego otwartych przeciwników komunistycznej partokracji. Zgodnie z modelem idealnym, szerszym od przytoczonej właśnie definicji, dysydent powinien być zaangażowanym politycznie intelektualistą, w przeszłości związanym z systemem, który obecnie, po „wyzbyciu się złudzeń”, poddaje analizie i krytycznej ocenie. Kategorię tę można zatem zgeneralizować w taki sposób, by mieścili się w niej nie tylko dawni dysydenci antykomunistyczni, ale i niektórzy współcześni krytycy zachodniego systemu politycznego i społecznego, tacy jak John Gray, Noam Chomsky czy Aleksander Zinowiew. Celem organizowanej przez nas konferencji jest przyjrzenie się przeprowadzanym dziś z pozycji „dysydenckich” krytykom zachodniej rzeczywistości, ich, uwzględniająca różnorakie konteksty, analiza oraz ocena ich walorów poznawczych. Pragnęlibyśmy ustalić, czy krytyki te są kompatybilne czy też, przeciwnie, nie dają się ze sobą pogodzić; czy mają one  charakter nowatorski czy też jedynie powielają znane z przeszłości schematy; czy wpisany jest w nie spójny  program terapii i naprawy czy też odrzuca się w nich taką możliwość; czy ich autorzy są w stanie zaproponować jednostce  zmuszonej żyć w „złym systemie” pewien wzorzec dobrego życia, indywidualną parenezę, i czy jednostkom, którym zdarzyło się być intelektualistami, wyznaczają szczególne zadania. Na te i inne pytania poszukiwać będziemy odpowiedzi w trakcie dyskusji, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Lista analizowanych autorów  jest otwarta i nie ogranicza się do wymienionych przed chwilą, skadinąd godnych uwagi i do pewnego stopnia  wyznaczających kierunek badań, postaci.

Konferencja PRZECIW SYSTEMOWI, organizowana przez Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz redakcję rocznika „The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of the History of Ideas”, w trosce o zdrowie jej uczestników odbywać się będzie online. Złożą się na nią trzy organizowane w kilkutygodniowych odstępach sesje, z których pierwsza będzie miała miejsce w czwartek 15 października w godzinach 14:00 – 16:30; druga w czwartek 29 października w godzinach 14:00 – 16:30; trzecia natomiast w czwartek 19 listopada w godzinach 11:00 – 13:30. Tytuły oraz szczegółowy program poszczególnych sesji prześlemy uczestnikom na początku października.

 Obrady toczyć się będą w języku polskim i angielskim. Efektem konferencji ma się stać publikacja trzeciego, tematycznego numeru angielskojęzycznego rocznika „The Interlocutor”, zatytułowanego AGAINST THE SYSTEM. O zasadach przyjmowania tekstów do numeru redakcja rocznika poinformuje uczestników po zakończeniu konferencji. Z wytycznymi dla autorów pisma można zapoznać się już teraz na jego stronie internetowej: http://www.theinterlocutor.ifispan.pl/#authors 

  Do udziału w konferencji, oprócz filozofów, zapraszamy również socjologów, politologów oraz wszystkich, którym bliska jest idea systemowej krytyki społecznej i politycznej. Zgłoszenia referatów w postaci krótkiego abstraktu i biogramu prosimy przesyłać do 15 września br. na adres mailowy smazurek@ifispan.waw.pl lub agniazdo@ifispan.edu.pl  

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey