JERZY KLINGER GENIUSZ ORTODOKSJI

JERZY KLINGER GENIUSZ ORTODOKSJI 

Międzynarodowa konferencja naukowa
Wydział „Artes Liberales” UW

Pracownia „Speculum Byzantinum”

13 listopada 19:00 ul. Dobra 72 (sala konferencyjna).

Wykład otwarty ks. prof. Cyrila Hovoruna (University College Stockholm, University in Los Angeles) „Релігійні війни Путіна” /Religijne wojny Putina/

Powitanie dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW prof. Robert Sucharski

Po wykładzie odbędzie się debata naukowa z udziałem: ks. Andrieja Kurajewa (teolog prawosławny), bpa Michała Janochy (UW), prof. Hieronima Grali (UW), dr Grzegorza Kuprianowicza (historyk, prezes Towarzystwa Ukraińskiego), moderator Witali Michalczuk (UW).

Archimandryta Cyril Hovorun – ukraiński teolog prawosławny, jeden z najważniejszych współczesnych myślicieli prawosławnych, zakres zainteresowań którego obejmuje myśl patrystyczną, eklezjologie, ekumenizm, zagadnienie politycznego prawosławia, autor szeregu, już uznanych za klasyczne, dzieł poświęconych meta-eklezjologii. Szczególnym obszarem badań ks. Cyrila Hovoruna jest religijny vwiamiar wojny w Ukrainie, polityczne zaangażowanie prawosławia oraz problemy teologiczne ideologii „russkogo mira”.

This lecture will be in Ukrainian, I don’t think there will be translation:

Program

14 listopada 10:00-16:00

ul. Dobra 72 (sala konferencyjna )

10:00 – Jerzy Axer, dyrektor Kolegium Artes Liberales – Otwarcie konferencji.

10:10 – Prezentacja dzieł zebranych ks. Jerzego Klingera, wydanych przez Opactwo Tynieckie – ks. Henryk Paprocki, o. Mikołaj Jastrzębski.  

10:30 – Władysław Stróżewski (Uniwersytet Jagielloński) Wspomnienia.

11:00 – ks. Henryk Paprocki Szczególne cechy teologii ks. Jerzego Klingera.

11:40 – przerwa kawowa

12:00 – ks. Stanisław Rabiej (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski)  Zaangażowanie ekumeniczne ks. Jerzego Klingera

12:20 – ks. Cyril Hovorun (University College Stockholm, 

Loyola Marymount University in Los Angeles)  Від церковних фронтирів до меж і назад /Od kościelnego pogranicza do granic i z powrotem/

12:40 – ks. Andriej Kurajew (teolog prawosławny)  Проблема границ Церкви в русском православном богословии ХХ в. /Kwestia granic Kościoła w rosyjskiej teologii prawosławnej XX w./

13:20 – przerwa kawowa

13:40 – s. Teresa Obolevich (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Recepcja rosyjskiej myśli religijnej w Polsce przed 1989: ks. Jerzy Klinger i inni

14:00 – Kalina Wojciechowska (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) Impulsy myśli ks. Jerzego Klingera we współczesnej egzegezie protestanckiej

14:20 – Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski) Historyczność i “ponadhistoryczność” Krzyża i Zmartwychwstania w refleksji ks. Jerzego Klingera: od Maksyma Wyznawcy do Rudolfa Bultmanna i z powrotem

14:50 – przerwa kawowa

15:10 – Łukasz Hajduczenia (Uniwersytet Warszawski)  Jerzy Klinger i Jerzy Nowosielski: myśli o liturgii

15:30 – bp Michał Janocha (Uniwersytet Warszawski) Poezja ks. Jerzego Klingera

15:50 – Witali Michalczuk (Uniwersytet Warszawski) Hermeneutyka liturgii: nowy dyskurs teologii i pułap istnienia The conference will be in Polish with two presentations in Ukrainian and Russian, without translation.

15 listopada (środa)

godzina 19:00, ul. Dobra 72 (sala konferencyjna)

Wykład otwarty ks. prof. Andrieja Kurajewa (prawosławny teolog, dysydent) „История Церкви как катастрофа” /Historia Kościoła jako katastrofa/

Po wykładzie odbędzie się debata naukowa z udziałem: prof. Jerzego Axera (UW), bpa  prof. Michała Janochy (UW), dr. Tomasz Terlikowskiego, Tomasza Herbicha (Teologia Polityczna), moderator Witali Michalczuk (UW).

Diakon Andriej Kurajew – rosyjski teolog prawosławny, jeden z najciekawszych współczesnych myślicieli prawosławnych, wielki humanista. Autor sztandarowych dzieł o specyfice prawosławnej teologii i kultury, drodze historycznej prawosławia, współczesnych problemach Kościoła, publicysta i misjonarz, prawosławny dysydent. Od października 2023 z powodów politycznych na wymuszonej emigracji w Pradze Czeskiej.

This lecture will be in Russian, I dont think there will be translation.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey